MULTI-autorské romány

Na těchto stránkách se potkávají literární nadšenci a společně experimentují s psaným textem. První román (ROMáN I) zde vznikal za spolupráce několika přátel na jaře roku 2002 a od té doby zde "odumřelo" (v lepších případech bylo úspěšně dokončeno) několik dalších experimentálních textů.

Na tvorbě konkrétního románu se může podílet každý přizvaný autor, který obdrží patřičné heslo od svých přátel - spoluautorů. Každý román má své vlastní tvůrce a heslo určuje ten z autorů, který román založí (založit svůj vlastní román můžete ve spodu této stránky). Způsob psaní jednotlivých kapitol pak zaleží na dohodě mezi autory, zpravidla se v psaní střídají cyklicky. Romány jsou po celou dobu vzniku přístupné veřejnosti a zůstávají v archívu těchto stránek.

Pokud se některý ze živých Románů na delší dobu odmlčí, bude konstatována jeho smrt a posléze přesunut bude do hrobky odumřelých románů.

Prostor MULTI-románových stránek je otevřen pro všechny literární nadšence, kteří mají zájem o založení svého vlastního multiautorského románu. Tak se můžete vydat na dobrodružnou cestu textem s vámi přizvanými přáteli.

Přání a stížnosti zasílejte na adresu: romankonec.info.

obr bobr