home

Kateřina MajcováPřes první pokusy, které byly vytvářeny v trávě, jsem se postupně dostala k práci s motouzy. Motouz získává tvar až upnutím, vázáním nebo obtočením kolem tvaru. Tato jeho vlastnost mě nutila hledat mu nosnou konstrukci. Proto jsem přešla z louky do lesa, kde "nosné základy" pro mé "Pavoučí cykly" (2000-2001) stály přirozeně. Lesní porost byl rytmickou řečí, které jsem oponovala nebo přitakávala připojením vlastních pavoučích rytmů.

Celý cyklus obsahuje sedm realizací, které byly instalovány na ploše zhruba 1 km2 lesa, vysazeného na místě bývalé Německé střelnice a malého rybníka vzdáleného asi 10 m od místa střelnice. Les je situován u staré cesty, křižovatky spojující Slavičín (město v okrese Zlín), přilehlou vesnici Rudimov s osadou Vasilsko.

"Dnes jsem se dozvěděla novou zprávu. Místní myslivci se už navzájem ubezpečili, že ty špagáty v lese nejsou dílem nikoho z nich, tím pádem se nejedná o pasti nastražené jimi, ale o pasti cizí. Považují mě za drzého pytláka. Možná budu napříště ´lovnou´ já."
(úryvek ze zápisků, 17.12.2000)