home

Sonny Halas


Vnadná na kladině Vnadná na kladině Pocta ortopedům Pocta ortopedům
Na Golgotě Na Golgotě Kámen na kameni Kámen na kameni
Ptakoplaš Ptakoplaš Jižní pták Jižní pták
    (1999-2001)  Květnica hora Besének voda dražší než celá Morava
Květnica hora, Besének voda, dražší než celá Morava (2000)
"...jako dítě k prsu matčinu připíná se starý Tišnov k úbočí spanilé hory Květnice, střežící od věků pohodu závětří nejen městečka, ale i kotliny moravské ... Nerostné bohatství Květnice, hlavně stříbrných a jiných vzácných rud, pestrých mramorů, časté nálezy křišťálů a ametystů, i zrnek zlata v korytu Bezsénku, splachujícího západní svah Květnice, daly původ prastarému místnímu pořekadlu: Květnica hora, Besének voda, dražší než celá Morava..."
(z knihy Bohuše Sedláka "V závětří Květnice")Slunce v kleci Slunce v kleci Milý ptáček Milý ptáček
Držák Držák Za brankou je Rolf Branka
    (1999-2001)  Co je spící očko? To jsou pupeny řádně sice založené, ale které se z různých příčin nevyvinuly. Někdy zůstanou seděti na obvodu kmene a vyrůstají z nich buď hlízy (die Knollen) na kůře, které se dají snadno odděliti, často však, zejména při poranění kmene, probudí se spící očko (das Schlafende Auge) a vyroste z něho odnož.
(Lesnictví pro hajné, Praha 1914)

Sféroblasty (2001)
Kromě normálních, každoročně se rozvíjejících pupenů vytvářejí stromy pupeny dormantní čili spící, lesníky označované jako spící očka. Bezpečně skryté pod kůrou jsou připraveny jako záloha vypučet v případě, kdy normální růstové pupeny zničí přírodní katastrofa. Na tuto příležitost prý dokážou v životaschopném stavu čekat až sto let! Z dosud nevysvětlitelných příčin a důvodů se někdy tyto pupeny dlouhého odočinku nahromadí, bují, vytvářejí shluky a formují se do různých oblých tvarů dřeva velmi tvrdého a složitě a zajímavě strukturovaného. Tak nějak vznikají sferoblasty neboli dřevní hlízky ...


... Zanícený vyznavač a vyhledavač přírodních rarit Ivo Kabeláč za nimi proputoval nejednu končinu moravské přírody. Vydloubával je z padlých staletých buků a javorů v Bílých Karpatech, z jihomoravských dubů, olší, topolů i akátů, objevil je i v kmenech starých třešní, roztroušených po mutěnických vinicích. V tvůrčím prostředí brněské hospody "U Kuby" se pak spolu se Sonym rozplývali nad rozmanitostí jejich tvarů, nad složitostí vnitřní struktury. Nedalo jim, aby sferoblasty nestrčili pod skener. Počítačová technika převedla plastiku v pozoruhodný grafický list. Přes šedivou mezihru se přístroj dopracoval ke kontrastní černé lince. ... Sonny se rozhodl nečekat na přírodní katastrofu v časovém horizontu sta let a rozhodl se probudit spící pupeny k životu okamžitě. Pod neklidnými doteky jeho pastelek se mrtvé dřevní hlízky mění v objekty plné života a dějů.
Ing. Jan Lacina CSc.M. Sonny Halas
Bezručova 17
602 00 BRNO