delnik

Měl jsem jednou vizi, práci v lomu,
asketický, duchovně bohatý život ve štole,
po letech trčím na pitomym CD-romu,
mám i 2 portfolia - to jsem se naučil ve škole.

Možná jsem v diamantovém dole a všechny obrazy jsou jen hry světelných spekter lámajících se v čirých krystalických mřížkách. Na chvíli jsem to všechno přijal za své, snad už jen jeden z posledních odpočinků.
Co nevidět zas udeří krumpáč v mých rukou do lesklé hradby krystalů
- ten tunel už musím dokončit a sestoupit do říše Inků.