Exaktní pozorování
pro pana profesora Hollana

Pavel Pražák

akademický rok 2000/2001

akademický rok 2001/2002

Exaktní pozorování vznikla na základě osnovy predmětu "Matematika, fyzika, logika", který byl otevřený v akad. roce 2000/2001 na Fakultě Výtarných umění.